Arıcılık

Arıcılık  tarımsal faaliyet kollarından birisi olup, tarım ve hayvancılık arasında yer edinmiş bir meslek dalıdır. Günümüzde arı besleyen kişiler  iki guruba ayrılmıştır, sabit arıcılık ve gezginci arıcılık olmak üzere sınıflandırılmıştır. Sabit arıcılar, yerlerini hiç değiştirmez, her mevsim aynı arazide kalanlardır. Gezginci arıcılar ise, mevsimlere göre arı kolonilerini taşıyan ve sürekli nektar takibi yapanlardır. Arıların yaşayacağı Daha fazla okuyunArıcılık[Daha Fazla]